Electrowise

Sähkö- ja teleurakointi sekä turva-alan ratkaisut
Yrityksemme turva-alan urakointi on monipuolista suunnittelusta urakointiin. Asennamme video-, kulunvalvonta- ja murtoilmoitinjärjestelmiä. Asentamiamme järjestelmiä on käytössä useissa kiinteistöissä, toimitiloissa ja yksityisasunnoissa. Yrityksellämme on myös turvallisuusalan elinkeinolupa, joka vaaditaan 1.1.2019 alkaen turva-alan esim. murto- ja kulunvalvontajärjestelmien asennuksissa, korjauksissa ja muutostöissä, kaapelointityötä lukuun ottamatta.

 

 

 

Rikosilmoitinjärjestelmät (murtohälytinjärjestelmät)

Suunnittelemme ja asennamme murto- eli rikosilmoitinjärjestelmiä. Useat suunnittelemamme turvajärjestelmät ovat monivalvontajärjestelmiä jotka hälyttävät luvattoman tunkeutumisen lisäksi myös vesivuodot, tulipalon tai muun vastaavan poikkeaman, josta kiinteistölle ja henkilöille voi aiheutua haittaa. Hälytys voidaan ohjata esim. kännykkään tai vartiointiliikkeeseen.

Rikosilmoitinjärjestelmä soveltuu monipuolisesti myös erilaisiin etäohjauksiin. Siirtoteinä hyödynnetään tietoverkkoa ja GSM-verkkoa.

Kulunvalvonta

Toteutamme myös kulunvalvontajärjestelmien suunnittelut ja asennukset. Kulunvalvontajärjestelmä käsittää yksinkertaisimmillaan kulkuoikeuksien hallinnan, oviympäristön kaapeloinnin ja käyttöönoton. Laajemmillaan myös esimerkiksi työajanseurannan. Toimimme yhteistyössä mm. lukkoyritysten kanssa.

Kameravalvontajärjestelmät (videovalvontajärjestelmät)

Suunnittelemme ja toteutamme IP- pohjaisia videovalvontajärjestelmiä. Ratkaisumme soveltuvat pienkiinteistöistä useiden palvelimien järjestelmiin. Oikea valvontaratkaisu suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Turvavalaistus

Turvavalaistus on pakollinen työpaikoilla ja julkisissa kiinteistöissä. Järjestelmään kuuluvat opastevalaisimet ja turvavalaisimet poistumisreiteille. Suunnittelemme ja asennamme konventionaaliset ja väyläpohjaiset kiinteistöjen ovimerkki- ja turvavalaistusjärjestelmät useiden toimittajien laitekokonaisuuksilla.

Palovaroitinjärjestelmät

Toteutamme palovaroitinjärjestelmät itsenäisinä tai osana murtoilmoitin- tai muuta kiinteistövalvontajärjestelmää.

Paloilmoitinjärjestelmät

Olemme Tukes- hyväksytty paloilmoitinliike. Tutustu palveluihimme lisää.

  • Turvallisuusalan elinkeinolupa

  • Kulunvalvontajärjestelmät
  • Murtoilmoitinjärjestelmät
  • Videovalvontajärjestelmät
  • Turvavalaistukset
  • Palovaroitinjärjestelmät
  • Langattomat siirtotiet
  • Operaattoritasoiset mittaukset ja tutkaukset
LuotettavaKumppaniyritys